Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2002