Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2002