Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1402)

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2002