Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Miękinia z dnia 13 grudnia 2001 r. (poz. 1403)