1165

SPRAWOZDANIE
Finansowe i rzeczowe Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2000 rok

  1. WSTĘP
  2. ROLNICTWO, TRANSPORT ORAZ GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
  3. OŚWIATA I WYCHOWANIE
  4. KULTURA I SZTUKA
  5. OPIEKA SPOŁECZNA
  6. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  7. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA

Uwaga!
Do odczytania załączników niezbędny jest program
Adobe Acrobat Reader