Załącznik nr 10

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane w 2000 roku

Wyszczególnienie

Plan na 2000 rok

Wykonanie na 31.12.

%

70- Gospodarka komunalna

92.900,-

-

X

7395 - Pozostała działalność

92.900,-

-

X

§ 86 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

92.900,-

-

X

 

 

 

 

79 - Oświata i wychowanie

120.837,-

120.837,-

100,0

7911 - Szkoły podstawowe

45.639,-

45.639,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

45.639,-

45.639,-

100,0

7912 - Gimnazja

36.355,-

36.355,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

36.355,-

36.355,-

100,0

7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

5.263,-

5.263,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

5.263,-

5.263,-

100,0

8062 - Dotacja na pozyskiwanie kadry nauczycielskiej w szkołach wiejskich

400,-

400,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

400,-

400,-

100,0

8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

11.750,-

11.750,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

11.750,-

11.750,-

100,0

8295 - Pozostała działalność

21.430,-

21.430,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

21.430,-

21.430,-

100,0

 

 

 

 

86 - Opieka społeczna

105.607,-

105.607,-

100,0

8616 - Dodatki mieszkaniowe

97.560,-

97.560,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

97.560,-

97.560,-

100,0

8695 - Pozostała działalność

8.047,-

8.047,-

100,0

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

8.047,-

8.047,-

100,0

Ogółem:

319.344,-

319.344,-

100,0