1210

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
                             NR PCC/110C/460/W/3/2001/RW

 

 

W dniu 9 lipca 2001 r. na wniosek spółki: „POLAR” S.A. z siedzibą przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław, postanowiono zmienić przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie: Zarząd spółki: „POLAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na przesyłanie i dystrybucje ciepła w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła.

 

W toku postępowania ustalono, że spółka: „POLAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu dostarcza do odbiorców zewnętrznych ciepło zakupione w źródle eksploatowanym przez Polish Energy Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, za pomocą eksploatowanej przez siebie sieci ciepłowniczej.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 1 października 1998 r. nr PCC/110/460/U/OT-6/98/MB, zmienioną decyzjami z dnia 19 października 1999 r. nr PCC/110A/460/W/3/99/AD oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r. nr PCC/110B/460/W/3/2000/EG, w sprawie udzielenia spółce: „POLAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

DYREKTOR

Departamentu Koncesji

 

ELŻBIETA NIEBISZ