1207

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie sprostowania błędu w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

        Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), należy sprostować błąd:

 

 

I.   W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 66 z dnia 27 czerwca 2001 r.:

1) w poz. 836:

– należy dołączyć załącznik o następującej treści:

 

 

 

Załącznik do uchwały XXXI/213/2001 r. z dnia 29 maja 2001 r.

 

Tabela

stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego

Stawka podstawowa 2,20 zł/m2

L.p.

Czynniki wpływające na wysokość
stawki czynszu

% zniżki w stosunku do stawki
podstawowej (1)

% zwyżki w stosunku do stawki podstawowej (2)

1.

Mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (3)

10

X

2.

Mieszkanie wspólne (4)

10

X

3.

Mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego (kuchnia ciemna)

10

X

4.

Mieszkanie poddaszowe (strychowe) (5)

10

X

5.

Mieszkanie w suterenie lub niski parter (6)

10

X

6.

Mieszkanie bez urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, co, wc, łazienki

20

X

7.

Mieszkanie z centralnym ogrzewaniem (7)

X

5

8.

Położenie lokalu na I, II, III piętrze (8)

X

5

9.

Położenie lokalu na terenie wiejskim

20

X

 

 

Objaśnienia do powyższej tabeli:

 

(1)       Obniżenie czynszu może nastąpić z tytułu jednego czynnika lub dwóch, jeżeli jeden z nich dotyczy braku urządzeń wykazanych w pkt 6.

(2)       Podwyższenie czynszu następuje z tytułu wszystkich czynników.

(3)       Rozumie się również hydrofor i szambo.

(4)       Jeżeli w lokalu zamieszkuje dwóch lub więcej najemców używających wspólnie pomieszczenie kuchenne, wc, łazienkę.

(5)       Lokal mieszkalny znajduje się na tej samej kondygnacji co strych.

(6)       Sutereną jest pomieszczenie, w którym poziom podłogi ze wszystkich stron znajduje się poniżej powierzchni przyległego terenu na głębokości większej niż 0,5 m, a niski parter dotyczy lokalu o wysokości do 2,00 m.

(7)       Dotyczy ogrzewania dostarczonego z elektrociepłowni – ciepłowni i kotłowni lokalnych (osiedlowych, domowych).

(8)       Nie dotyczy sytuacji gdy nad lokalem znajduje się bezpośrednio pomieszczenie strychowe.

II.         W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69 z dnia 2 lipca 2001 r.,

1) w numeracji pozycji, zamiast:

poz. 888, poz. 889, poz. 890, poz. 891,

powinno być:

poz. 889, poz. 890, poz. 891, poz. 892.

 

wz. Wojewody Dolnośląskiego

 

Józef Król

I WICEWOJEWODA