1206

OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 24 lipca 2001 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie, Rady Miejskiej w Szczytnej oraz Rady Gminy w Miękini przeprowadzonych w dniu 22 lipca 2001 r.

            Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 13, Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 2 oraz Rady Gminy w Miękini w okręgu wyborczym nr 7, które zostały przeprowadzone w dniu 22 lipca 2001 r.

 

 


A. Rada Miejska w Chocianowie

I

W okręgu wyborczym nr 13 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania

wynosiła                                                                                      – 764     

2) w głosowaniu wzięło udział

(oddało karty ważne)                                                                  - 361
wyborców, co stanowi 47,25% uprawnionych

do głosowania

3)        głosów ważnych oddano                                                    – 353                        

4) głosów nieważnych oddano                                                            8

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy „Nasze Wiejskie

Sprawy”                                                                                                       10

1) Szulc Robert                                                                                          10

Lista nr 2 Komitet Wyborczy „W Trosce

o Rozwój Wsi”                                                                                            78                                      

1) Dubaniowska Józefa                                                                 78

Lista nr 3 Komitet Wyborczy „Nasza Wieś”                                                             22                                       

1) Krzesaj Józef                                                                                         22

Lista nr 4 Sojusz Lewicy Demokratycznej                                                    46                                       

1) Kowalczyk Józef                                                                                    46

Lista nr 5 Komitet Wyborczy „Bez Obietnic”                                                 51

1) Kalinka Janusz                                                                                      51

Lista nr 6 Komitet Wyborczy Popieram

Polską Wieś                                                                                               20

1) Urbaniak Dariusz                                                                                  20

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Samorządność

i Prawo                                                                                                    126

1) Szydełko Maria                                                                                  – 126

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radnym:

Szydełko Maria  z listy nr 7 Komitet Wyborczy Samorządność i Prawo.

B. Rada Miejska w Szczytnej

I

W okręgu wyborczym nr 2 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1) liczba osób uprawnionych

do głosowania wynosiła                                                                        1057

2) w głosowaniu wzięło udział (oddało

karty ważne)                                                                                                             69

wyborców, co stanowi 6,53% uprawnio-

nych do głosowania

3)        głosów ważnych oddano                                                                                      68

4) głosów nieważnych oddano                                                                                        1

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy – Marka Krzyścina                                                 – 40

1) Krzyścin Marek                                                                                    – 40

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Zdzisława Skorupy                                                                 – 28                                       

1) Skorupa Zdzisław                                                                                – 28

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Krzyścin Marek z listy nr 1 Komitet Wyborczy – Marka Krzyścina.      

C.        Rada Gminy w Miękini

W okręgu wyborczym nr 7 wybierano 1 radnego.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

W okręgu został zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego:

Woźnica Andrzej z listy nr 1 Komitet Wyborczy Niezależny.

W związku z tym głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego radnym uznaje się zarejestrowanego kandydata.

 

Wojewódzki Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu

 

Marian Gruszczyński