512

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 10 maja 2001 r.

w  sprawie  zwalczania  wścieklizny  na  terenie  gminy  miejskiej  Kłodzko, gminy  wiejskiej  Kłodzko   oraz  gminy  miejskiej  Polanica  Zdrój   leżących

na terenie powiatu kłodzkiego

       Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 577 ze zmianami), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:

 

 


§ 1

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny w miejscowości Kłodzko u jenota, teren miejscowości Kłodzko uznaję za okręg zapowietrzony.

§ 2

Miejscowości: Ławica, Boguszyn, Wojciechowice, Jaszkówka, Jaszkowa Dolna, Marcinów, Żelazno, Krosnowice, Stary Wielisław, Szalejów Dolny, Mikowice, Roszyce, Korytów, Gołogłowy, Ścinawica, Młynów oraz tereny obwodów łowieckich o numerach: 53, 54, 64, 65, 66 uznaję za okręg zagrożony wścieklizną.

§ 3

W okręgu zagrożonym zakazuję na okres 3 miesięcy urządzania polowań.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnośląskiego.

 

                                   WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

                                          WITOLD KROCHMAL