203

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU

z dnia 2 marca 2001 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody,
przeprowadzonych w dni
u 25 lutego 2001 r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody w okręgu wyborczym nr 3, które zostały przeprowadzone w dniu 25 lutego 2001 r.

 

 

I

W okręgu wyborczym nr 3 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła – 165

2) w głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) – 69 wyborców,

co stanowi 41,82% uprawnionych do głosowania

3) głosów ważnych oddano – 67

4) głosów nieważnych oddano – 2

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy “Przyszłość” – 16

1) Zych Eugeniusz – 16

Lista nr 2 Komitet Wyborczy “Nowość” – 16

1) Pawlik Tadeusz – 16

Lista nr 3 Komitet Wyborczy “Samorządność” – 25

1) Skirbiszewski Kazimierz – 25

Lista nr 4 Komitet Wyborczy “Niezależny” – 10

1) Skirbiszewska Teresa – 10

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: Skirbiszewski Kazimierz z listy nr 3 Komitet Wyborczy “Samorządność”.

 

WOJEWÓDZKI KOMISARZ

WYBORCZY WE WROCŁAWIU

MARIAN GRUSZCZYŃSKI