2930

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

WE WROCŁAWIU

z dnia 7 grudnia 2001 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy przeprowadzonych w dniu 2 grudnia 2001 r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy w okręgu wyborczym nr 6, które zostały przeprowadzone w dniu 2 grudnia 2001 r.

W okręgu wyborczym nr 6 wybierano 1 radnego.

Wybory odbyły się.

W okręgu został zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego:

Janczewska Mirosława

z listy nr 1 Komitet Wyborczy “Chwalęcin”.

W związku z powyższym głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego radnym uznaje się zarejestrowanego kandydata.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
WE WROCŁAWIU
MARIAN GRUSZCZYŃSKI