1458

OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piechowicach
i do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie przeprowadzonych w dniu
26 sierpnia 2001 r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 i z roku 2001 Nr 45, poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piechowicach w okręgu wyborczym nr 5
i Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okręgu wyborczym nr 6, które zostały przeprowadzone w dniu 26 sierpnia 2001 r.

 

A. Rady Miejskiej w Piechowicach

I

W okręgu wyborczym nr 5 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki
głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania – 319

2) w głosowaniu wzięło udział ( oddało karty ważne) – 65 wyborców, co stanowi 20,37 % uprawnionych do głosowania

3) głosów ważnych oddano – 63

4) głosów nieważnych oddano  – 2

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:

Lista nr 1 SLD – 21

1) Cieślak Józef – 21

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Piechowice 2002 – 34

1) Wojno Roman – 34

Lista nr 3 Komitet Wyborczy “Słoneczny Dzień” – 8

Gawluk Andrzej – 8

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany na radnego:

Wojno Roman z listy nr 2 Komitet Wyborczy Piechowice 2002.

B. Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

I

W okręgu wyborczym nr 6 wybierano 1 radnego. Głosowanie przeprowadzono. Wyniki
głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania – 898

2) w głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) – 102 wyborców, co stanowi 11,36 % uprawnionych do głosowania

3) głosów ważnych oddano – 98

4) głosów nieważnych oddano – 4

II

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:

Lista nr 1 Komitet Wyborczy “Włodzimierza Nowackiego” – 21

1) Nowacki Włodzimierz Józef – 21

Lista nr 2 Komitet Wyborczy “Partia Umiarkowanego Postępu” – 33

1) Malkiewicz Leszek Władysław – 33

Lista nr 3 Komitet Wyborczy “Lewica” – 44

1) Lewandowska Iwona – 44

III

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana na radną:

Iwona Lewandowska z listy nr 3 Komitet Wyborczy “Lewica”.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
WE WROCŁAWIU
MARIAN GRUSZCZYŃSKI