Poz. 559

UCHWAŁA NR XVII/130/2000

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie zmian w podziale gminy Milicz na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1062), w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 488) oraz art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W podziale gminy Milicz na stałe obwody głosowania, które zostały utworzone uchwałą nr 1235/98 Zarządu Miejskiego w Miliczu z dnia 1 września 1998 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 1 dodaje się ulice “Wodociągowa, Wrocławska”,

2) w obwodzie nr 3:

a) skreśla się ulicę “Wrocławska”,

b) dodaje się ulicę “Spacerowa”,

c) dodaje się ulicę “Powstańców Wlkp.”,

d) do ulicy Trzebnickiej dodaje się zapis “do przejazdu byłej kolejki wąskotorowej”,

3) w obwodzie nr 5:

a) skreśla się ulicę “Powstańców Wlkp.”,

b) dodaje się ulicę “Trzebnicka od przejazdu byłej kolejki wąskotorowej”,

4) w obwodzie nr 6 zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z “Dom Strażaka w Bartnikach” na “Szkoła Podstawowa we Wróblińcu”,

5) w obwodzie nr 8 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z “Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim” na “Świetlica Wiejska w Gądkowicach”,

6) w obwodzie nr 9 zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej z “Szkoła Podstawowa w Ostrowąsach” na “Budynek Szkolny w Ostrowąsach”,

7) w obwodzie nr 12 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z “Szkoła Podstawowa we Wszewilkach” na “Świetlica Wiejska we Wszewilkach”.

2. Tworzy się na terenie gminy Milicz nowy obwód głosowania nr 19 obejmujący Szpital Powiatowy w Miliczu z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w tym szpitalu.

§ 2

Jednolity wykaz stałych obwodów, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

EDMUND BIENKIEWICZ

Załącznik do uchwały nr XVII/130/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 sierpnia 2000 r.

Jednolity wykaz stałych obwodów, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Milicz – ulice: Boczna, Cicha, Długa, Garncarska, Jasna, Kasztelańska, Kościelna, Krotoszyńska, Krucza, Kuźnicza, Lwowska, Łąkowa, Osiedle, Piaskowa, Polna, Polska, Pułaskiego, Rawicka, Rynek, Rzeczna, Szewska, Topolowa, Wałowa, Wodociągowa, Wrocławska, Zamkowa

Kolumna Transportu

Sanitarnego

w Miliczu

2

Miasto Milicz – ulice: Armii Krajowej, Budowlana, Dąbrowskiego, Kolejowa, Końcowa, Kościuszki, Okrężna, Osadnicza, Przemysłowa, Stawna, Wojska Polskiego, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Miliczu

3

Miasto Milicz – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Czereśniowa, Dębowa, Grunwaldzka, Generała Grota Roweckiego, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, 11 Listopada, 1 Maja, Modrzewiowa, Marszałka Piłsudskiego, Powstańców Wlkp., Spacerowa, Świerkowa, Trzebnicka do przejazdu byłej kolejki wąskotorowej, Wiśniowa, Księdza Waresiaka, Wierzbowa

Zespół Szkół Zawodowych

w Miliczu

4

Miasto Milicz – ulice: Kopernika, Mickiewicza, Sułowska

Szkoła Podstawowa Nr 2

w Miliczu

5

Miasto Milicz – ulice: Dojazdowa, Kamienna, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lotnicza, Miodowa, Nektarowa, Nowowiejska, Odrodzenia, Ogrodowa, Poprzeczna, Pszczela, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Sycowska, Trzebnicka od przejazdu byłej kolejki wąskotorowej

Sołectwa: Kaszowo, Miłochowice, Postolin, Wałkowa

Nadleśnictwo Państwowe

w Miliczu

6

Sołectwa: Bartniki, Kolęda, Wrocławice, Wróbliniec

Szkoła Podstawowa

we Wróblińcu

7

Sołectwa: Czatkowice, Duchowo, Grabownica, Niesułowice

Szkoła Podstawowa

w Czatkowicach

8

Sołectwa: Gądkowice, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie

Świetlica Wiejska w Gądkowicach

9

Sołectwa: Gołkowo, Latkowa, Ostrowąsy, Wodników Górny

Budynek Szkolny

w Ostrowąsach

10

Sołectwa: Borzynowo, Henrykowice, Młodzianów, Potasznia, Wielgie Milickie

Świetlica Wiejska

w Potaszni

11

Sołectwa: Godnowa, Nowy Zamek, Tworzymirki, Tworzymirki Górne

Szkoła Podstawowa

w Nowym Zamku

12

Sołectwa: Gogołowice, Stawiec, Wszewilki

Świetlica Wiejska

we Wszewilkach

13

Sołectwa: Brzezina Sułowska, Dunkowa, Piotrkosice, Poradów,

Świetlica Wiejska

w Piotrkosicach

14

Sołectwa: Gruszeczka, Łąki, Miłosławice, Pracze, Słączno, Sulimierz, Sułów

Ośrodek Kultury

w Sułowie

15

Sołectwa: Ruda Milicka, Sławoszowice Zespół Szkół Rolniczych

w Sławoszowicach

16

Sołectwa: Piękocin, Świętoszyn, Węgrzynów Świetlica Wiejska

w Piękocinie

17

Sołectwa: Baranowice, Grabówka, Olsza, Ruda Sułowska, Wilkowo

Świetlica Wiejska

w Olszy

18

Miasto Milicz: ulica Kombatantów Dom Pomocy Społecznej

w Miliczu

19

Miasto Milicz: Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy

w Miliczu