Poz. 548

UCHWAŁA NR VII/55/2000

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 88/98 Zarządu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 10 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie, Rady Powiatu Ząbkowice Śląskie i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na

11 października 1998 r.

Na podstawie art. 30 i 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1989 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) – Rada Miejska uchwala:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nr 88/98 z dnia 10 września 1998 r. określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie informacji na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

RUDOLF SŁONOPAS

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/55/2000 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 4 sierpnia 2000 r.

 

 

Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto – ulice: Kamieniecka, Łąkowa, Ogrodowa, Spokojna

Dom Ludowy

Ząbkowice Śląskie

ul. Kamieniecka 33a

2

Miasto – ulice: Armii Krajowej, Naftalego Botwina, Ciasna, Długa, Dolnośląska, Kłodzka, Krzywa, Szpitalna Nr 1 do Nr 1A, Świętego Wojciecha,

Szkoła Podstawowa Nr 1

Ząbkowice Śląskie

ul. Krzywa 9

3

Miasto – place: Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej-Curie,

ulice: Aliantów, Batalionów Chłopskich, Grunwaldzka, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Władysława Reymonta, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Strażacka

Gimnazjum Nr 2

Ząbkowice Śląskie

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1

4

Miasto – ulice: Aleja Niepodległości, Daleka, Handlowa, Kolejowa, Legnicka, 1 Maja, Na Skarpie

Zarząd Budynków

Komunalnych

ul. Legnicka 25

Ząbkowice Śląskie

5

Miasto – plac Ludwika Solskiego,

ulice: Bohaterów Getta, Ignacego Daszyńskiego, Jagiellonów, Stefana Jaracza, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Bolesława Limanowskiego, Ludowa, Młynarska, Heleny Modrzejewskiej, Okrężna, Piastowska, Pogodna, Świętego Wincentego Pallotiego, Robotnicza

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

Ząbkowice Śląskie

ul. Bohaterów Getta 37

6

Miasto – plac Różany,

ulice: Astrowa, Bratkowa, Chabrowa, Cukrownicza, Daliowa, Działkowca, Dzwonkowa, Goździkowa, Fiołkowa, Floksowa, Jasna, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Łubinowa, Makowa, Mieczykowa, Nagietkowa, Polna, Stokrotkowa, Tulipanowa

Przedszkole Nr 5

Ząbkowice Śląskie

ul. Ziębicka 34

7

Miasto – ulice: Bolesława Chrobrego, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Poprzeczna, Powstańców Warszawy, Proletariatczyków, Bolesława Prusa, Stanisława Staszica, Zielona, Ziębicka, Żwirki i Wigury

Klub Seniora

Ząbkowice Śląskie

ul. Ziębicka 30

8

Miasto – ulice: Adama Asnyka, Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Melioracyjna, Adama Mickiewicza, Orkana, Przemysłowa, Strzelińska, Romualda Traugutta, Ludwika Waryńskiego, Wrocławska, Zacisze, Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół Zawodowych

Ząbkowice Śląskie

ul. Wrocławska 17

9

Osiedle XX-lecia Szkoła Podstawowa Nr 3

Ząbkowice Śląskie

ul. Orkana 52

10

Wsie: Kluczowa, Koziniec, Olbrachcice Wielkie Szkoła Podstawowa

Olbrachcice Wielkie

11

Wsie: Bobolice, Jaworek, Szklary,

przysiółki: Rakowice, Siodłowice

Świetlica Wiejska

w Bobolicach

12

Wsie: Brodziszów, Sulisławice, Przedszkole

Brodziszów

13

Wieś Zwrócona,

przysiółek Szklary-Huta

Świetlica Wiejska

Zwrócona

14

Wsie: Sieroszów, Stolec Szkoła Podstawowa

Stolec

15

Wsie: Braszowice, Grochowiska, Pawłowice, Strąkowa, Tarnów Budynek Wielofunkcyjny

Braszowice

16

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie Dom Pomocy Społecznej

Ząbkowice Śląskie

ul. Szpitalna 3