Poz. 355

ZARZĄDZENIE NR 82

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2000 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni

użytkowej budynku mieszkalnego

 

§ 1

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787 z 1998 r. tekst jednolity – z późn. zm.), ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na III kwartał 2000 r. w wysokości 2.284 zł.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2000 roku.

 

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

JÓZEF KRÓL

I WICEWOJEWODA