Poz. 285

OBWIESZCZENIE

WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie

Rady Powiatu w Świdnicy oraz Rady Miejskiej Wrocławia

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) i § 5 pkt 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców oraz wytycznych do realizacji ich zadań (M. P. Nr 27, poz. 387), Wojewódzki Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej, iż:

1 Rada Powiatu w Świdnicy uchwałą nr XII/112/2000 z dnia 16 lutego 2000 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Ryszarda Wawryniewicza z listy nr 2 – Akcja Wyborcza Solidarność.

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XIII/113/2000 z dnia 29 marca 2000 r. wstąpił Stanisław Wądołowski – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

2. Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr XVIII/533/00 z dnia 24 lutego 2000 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 4 mandatu radnego Jana Kazimierza Chorostkowskiego z listy nr 1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XIX/554/00 z dnia 23 marca 2000 r. wstąpił Jan Sołtys – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY

WE WROCŁAWIU

MARIAN GRUSZCZYŃSKI