naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 17.12.2004 r.

Nr 256

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4416 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

4417 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

4418 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4419 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

4420 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice

4421 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

4422 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych

4423 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec

4424 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

4425 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat targowych

4426 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

4427 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 41/ /VII/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

4428 –

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

4429 –

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

4430 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski

4431 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

4432 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

4433 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

4434 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4435 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

4436 –

Rady Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań

4437 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

4438 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

4439 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

4440 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁY RAD GMIN:

4441 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

4442 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Roztoka

4443 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

4444 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 119/XV/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

4445 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) w drodze inkasa

4446 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/XV/2003 Rady Gminy Mysłakowice z 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej

4447 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

4448 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

4449 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4450 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4451 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości

4452 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych

4453 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce

4454 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2005 rok oraz inkasa opłaty targowej

4455 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2005 roku

4456 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

4457 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2005 roku

4458 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Kobierzyce na 2005 rok

4459 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

4460 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

4461 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

4462 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

4463 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

4464 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

4465 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr V/19/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

4466 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku w roku 2005

4467 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł