naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 16.12.2004 r.

Nr 253

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4259 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

4260 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

4261 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 w sprawie określenia stawek opłaty targowej

4262 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4263 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

4264 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

4265 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

4266 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzorów załączników do wymienionych formularzy

4267 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzorów załączników do wymienionych formularzy

4268 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2004 r. o zmianie uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XIII/144/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do podatku od nieruchomości

4269 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe

4270 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

4271 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych

4272 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

4273 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Pieńsk

4274 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Brzeg Dolny

4275 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa

4276 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4277 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa

4278 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach

4279 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4280 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Lubina

4281 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta Lubina

4282 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

4283 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

4284 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary

4285 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

4286 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Strzelin

4287 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

4288 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4289 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie miasta i gminy Strzelin

4290 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

4291 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na obszarze gminy Strzelin

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

4292 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla miasta i gminy Wleń

4293 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

4294 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

4295 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁY RAD GMIN:

4296 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

4297 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości i poboru podatku od posiadania psów

4298 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2005

4299 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/109/04 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2005

4300 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości w 2005 roku

4301 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia do celów podatku rolnego średniej ceny skupu żyta na 2005 rok

4302 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatków od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

4303 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osiecznica za 2005 rok

4304 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr II/19/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości

4305 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

4306 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Podgórzyn

4307 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4308 –

Rady Gminy Lubań z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lubań

4309 –

Rady Gminy Lubań z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2
część 3
część 4

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł