naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.12.2004 r.

Nr 251

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4154 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie polityki podatkowej oraz ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych

4155 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

4156 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005*

4157 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie poboru opłaty miejscowej w roku 2005

4158 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

4159 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Duszniki Zdrój, terminu płatności oraz sposobu jego poboru*

4160 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłat administracyjnych na 2005 rok*

4161 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

4162 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

4163 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

4164 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów

4165 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej pobieranej na terenie gminy Lądek Zdrój

4166 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w miejscowościach uzdrowiskowych pobieranej na terenie miasta Lądek Zdrój

4167 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

4168 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych

4169 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalania i poboru podatków na terenie Gminy Żarów

4170 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na 2005 rok

4171 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok*

4172 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina – Zdrój

4173 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

4174 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

4175 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

4176 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4177 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

4178 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁY RAD GMIN:

4179 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2005 rok

4180 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień w podatku od posiadania psów w 2005 roku*

4181 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok oraz zwolnień od tych podatków*

4182 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok oraz zwolnień od tych podatków

4183 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej*

4184 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

4185 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4186 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4187 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

4188 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat lokalnych

4189 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa Ruda

4190 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

4191 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, poboru i terminów płatności tego podatku

4192 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

4193 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

4194 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4195 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4196 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4197 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

4198 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, a także zwolnień od tego podatku

4199 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

4200 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

4201 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

4202 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

4203 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4204 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4205 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok

* Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł