naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 10.12.2004 r.

Nr 246

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3933 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie gminy Bardo

3934 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr II/7/02 Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo

3935 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na obszarze gminy Bardo

3936 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

3937 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza

3938 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

3939 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

3940 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

3941 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

3942 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

3943 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

3944 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

3945 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

3946 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

3947 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Leśna, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3948 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku do obliczenia podatku leśnego

3949 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta i gminy Wiązów

3950 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

3951 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Bogatynia

3952 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3953 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

UCHWAŁY RAD GMIN:

3954 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna

3955 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

3956 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

3957 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

3958 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

3959 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

3960 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2005 rok

3961 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

3962 –

Rady Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików 

3963 –

Rady Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików

3964 –

Rady Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

3965 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru na rok 2005

3966 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na 2005 rok

3967 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2005

3968 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

3969 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego

3970 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

3971 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

3972 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia ceny 1 q żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

3973 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

3974 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji i informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Siekierczyn

3975 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej

3976 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

3977 –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

3978 –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

3979 –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

3980 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2005

3981 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2005

3982 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2005, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

3983 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy na 2005 rok

3984 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2005 rok

3985 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok

3986 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień na 2005 rok

3987 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2005 rok

3988 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

3989 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

3990 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

3991 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3992 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

3993 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i wysokości stawek

3994 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat administracyjnych

3995 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005

3996 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 

3997 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł