naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 08.12.2004 r.

Nr 242

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3800 –

Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

25252

3801 –

Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2003 rok

25286

3802 –

Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok

25302

3803 –

Burmistrza Gminy Milicz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milicz za rok 2003

25342

SPRAWOZDANIE:

3804 –

Wójta Gminy Wisznia Mała z wykonania budżetu gminy za rok 2003

25388

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 38,20 zł