naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 23.11.2004 r.

Nr 227

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3528 –

Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

23049

3529 –

Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok

23112

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł