naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 02.11.2004 r.

Nr 211

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3292 –

Burmistrza Ziębic z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2003

21492

3293 –

Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2003 rok

21549

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł