naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 26.10.2004 r.

Nr 206

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3220 –

Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2003 rok

20825

3221 –

Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

20862

3222 –

Wójta Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

20953

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł