naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 19.10.2004 r.

Nr 199

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3131 –

Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zgorzelec sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

3132 –

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2003 rok

3133 –

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2003

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł