naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 18.10.2004 r.

Nr 198

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3129 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 2

DECYZJA:

3130 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł