naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 11.10.2004 r.

Nr 192

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3046 –

Wójta Gminy w Cieszkowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

3047 –

Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego i przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej

3048 –

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 r.

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł