naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 31.08.2004 r.

Nr 162

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIE:

 2801 –

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2003 rok

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład  egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł