naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.07.2004 r.

Nr 136

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2292 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/134/04 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Statutu Powiatu Głogowskiego

12873

PROTOKÓŁ WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO:

2293 –

Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka oraz odwołania Wójta Gminy Długołęka

12874

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 6,30 zł