naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 13.07.2004 r.

Nr 133

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2283 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2004 r.

12573

2284 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Lądek Zdrój na 2004 r.

12639

UCHWAŁY RAD GMIN:

2285 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

12671

2286 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

12697

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 50,40 zł