naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 01.07.2004 r.

Nr 125

TREŚĆ:
Poz.:

OBWIESZCZENIE:

2183 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

11775

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 5,40 zł