naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 30.06.2004 r.

Nr 123

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2162 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok

11532

2163 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

11559

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2164 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2004 rok

11579

UCHWAŁY RAD GMIN:

2165 –

Rady Gminy w Łagiewnikach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2004 rok

11601

2166 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

11625

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 44,60 zł