naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 28.06.2004 r.

Nr 121

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2133 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2004

11374

2134 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Międzylesie na rok 2004

11404

2135 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

11425

UCHWAŁA RADY GMINY:

2136 –

Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

11461

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 38,60 zł