naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 24.06.2004 r.

Nr 119

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2118 –

Rady Miejskiej Kłodzko z dnia 26 lutego 2004 r. sprawie budżetu gminy na rok 2004

11238

2119 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

11269

2120 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

11293

UCHWAŁA RADY GMINY:

2121 –

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

11324

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 38,60 zł