naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 26.05.2004 r.

Nr 96

TREŚĆ:
Poz.:

OGŁOSZENIE:

1709 –

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

8889

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 5,70 zł