naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 24.05.2004 r.

Nr 93

TREŚĆ:
Poz.:

POSTANOWIENIE:

1662 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Długołęka oraz odwołanie Wójta Gminy Długołęka przed upływem kadencji

8653

OBWIESZCZENIE:

1663 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wyników wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żórawina

8655

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 6,40 zł