naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 21.05.2004 r.

Nr 92

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1658 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2004

8562

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1659 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2004

8594

UCHWAŁY RAD GMIN:

1660 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy Siekierczyn na rok 2004

8616

1661 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

8638

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 33,20 zł