naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 20.05.2004 r.

Nr 91

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1656 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2004 r.

8352

UCHWAŁA RADY GMINY:

1657 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2004 r.

8538

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 69,80 zł