naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 04.05.2004 r.

Nr 81

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1552 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 r.

7423

UCHWAŁA RADY MIASTY I GMINY:

1553 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Wień na 2004 r.

7455

UCHWAŁY RAD GMIN:

1554 –

Rady Gminy Kotla z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Kotla na rok 2004 r.

7470

1555 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Krotoszyce na 2004 r.

7494

1556 –

Rady Gminy Lubin z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Lubin na 2004 r.

7519

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 44,00 zł