naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 30.04.2004 r.

Nr 78

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1530 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2004

7232

1531 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 r.

7253

1532 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2004 r.

7278

UCHWAŁA RADY GMINY:

1533 –

Rady Gminy Ruja z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Ruja na 2004 r.

7294

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 31,40 zł