naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 19.04.2004 r.

Nr 69

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1377 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Pieńsk na 2004 r

6250

1378 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy miejskiej Głogów na 2004 r.

6267

UCHWAŁY RAD GMIN:

1379 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

6297

1380 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2004 r.

6320

1381 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r

6353

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 40,40 zł