naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 12.03.2004 r.

Nr 47

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

888 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego, obiektów i pomieszczeń będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

4139

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

889 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Orłowiec

4141

890 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów – obszar A

4171

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 24,80 zł