naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 04.02.2004 r.

Nr 21

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE:

385 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3

1993

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

386 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego

1994

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 11,90 zł