naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 21.01.2004 r.

Nr 12

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE:

242 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 8

1157

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

243 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

1159

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,70 zł