naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 12.12.2003 r..

Nr 230

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3520 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21520

3521 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta Lubina

21521

3522 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

21521

3523 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.

21522

3524 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

21523

3525 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski na 2004 rok.

21523

3526 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.

21524

3527 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski na 2004 rok.

21524

3528 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski na 2004 rok.

21526

3529 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzoru formularzy do celów podatku od nieruchomości.

21526

3530 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów.

21532

3531 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2004.

21532

3532 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

21533

3533 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

21534

3534 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2004.

21535

3535 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.

21536

3536 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2004, określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem podatku rolnego.

21537

3537 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2004.

21544

3538 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

21544

3539 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego.

21546

3540 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.

21546

3541 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21547

3542 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

21548

3543 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa.

21550

3544 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

21552

3545 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr II/25/2002 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

21553

3546 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

21558

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3547 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 rok.

21559

3548 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

21559

3549 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21560

3550 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.

21561

3551 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.

21568

3552 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

21573

3553 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla miasta i gminy Wleń.

21579

3554 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21579

3555 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.

21580

3556 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

21581

3557 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21583

3558 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Bogatynia.

21584

3559 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

21584

UCHWAŁY RAD GMIN:

3560 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 września 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

21585

3561 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Olszyna w roku podatkowym 2004.

21586

3562 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku.

21586

3563 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21587

3564 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

21588

3565 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004 r. w gminie Jerzmanowa.

21588

3566 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21589

3567 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki do naliczania podatku od posiadania psów.

21589

3568 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych – w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Jerzmanowa.

21590

3569 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości w 2004 r.

21595

3570 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2003 r. w spawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/19/2002 Rady Gminy Marciszów z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

21596

3571 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr II/14/2002 Rady Gminy Marciszów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do ustalenia wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

21596

3572 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

21597

3573 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe z zakresu zadań własnych gminy.

21598

3574 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadanych psów.

21599

3575 –

Rady Gminy Kotla z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004 roku.

21599

3576 –

Rady Gminy Kotla z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21600

3577 –

Rady Gminy Kotla z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

21601

3578 –

Rady Gminy Kotla z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

21602

3579 –

Rady Gminy Oława z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Oława.

21605

3580 –

Rady Gminy Oława z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.

21605

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.401,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 21,60 zł