Wrocław, 29.08.2003 r..

Nr 139

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2397 –

Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2003

11424

2398 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003

11442

UCHWAŁY RAD GMIN:

2399 –

Rady Gminy Grębocice z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2003

11463

2400 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2003

11490

2401 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003

11511

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 28,30 zł