Wrocław, 17.12.2002 r..

Nr 259

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4122 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

24318

4123 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2003

24321

4124 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24322

4125 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2003 rok

24324

4126 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

24327

4127 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

24328

4128 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24345

4129 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

24346

4130 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych

24346

4131 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

24350

4132 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej

24350

4133 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej

24351

4134 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

24352

4135 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

24352

4136 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

24353

4137 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

24360

4138 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

24368

4139 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na rok 2003

24373

4140 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

24378

4141 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

24379

4142 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

24381

4143 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty targowej

24384

4144 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

24385

4145 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

24385

4146 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

24386

4147 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

24397

4148 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej

24397

4149 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

24398

4150 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24399

4151 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2003

24401

4152 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji

24401

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4153 –

Uchwała Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych

24417

UCHWAŁY RAD GMIN:

4154 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru na rok 2002

24421

4155 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24421

4156 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na rok 2002

24422

4157 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

24422

4158 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24423

4159 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

24425

4160 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów

24426

4161 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2003 roku

24426

4162 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2003 roku

24427

4163 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

24427

4164 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych

24428

4165 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

24431

4166 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2003 rok oraz inkasa opłaty targowej

24431

4167 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Kobierzyce na 2003 rok

24432

4168 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok, podatku rolnego na 2003 rok, podatku leśnego na 2003 rok

24433

4169 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2003

24450

4170 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Olszyna w roku podatkowym 2003

24467

4171 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003

24467

4172 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej na rok 2003

24468

4173 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2003 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

24469

4174 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2003

24470

4175 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

24470

4176 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

24475

4177 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie gminy Kotla

24490

4178 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2003 roku

24505

4179 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24505

4180 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

24506

4181 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24507

4182 –

Rady Gminy Kotla z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

24512

4183 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łagiewniki w 2003 roku

24514

4184 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 roku

24514

4185 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2003 roku

24515

4186 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2003 roku

24516

4187 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny

24518

4188 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości

24525

4189 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny

24530

4190 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/16/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24535

4191 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24535

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 45,07 zł