Wrocław, 30.10.2002 r..

Nr 228

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3093 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorstw, stanowiących dochody budżetu gminy

19715

3094 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów

19715

3095 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19716

3096 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19716

3097 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19717

3098 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Jawora

19717

3099 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Lubomierz

19718

3100 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Nowa Ruda

19718

3101 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szczytna

19719

3102 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych, stanowiących dochody gminy

19719

3103 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19720

3104 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bolków

19720

3105 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych od przedsiębiorców

19721

3106 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu gminy

19721

3107 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych od przedsiębiorców

19722

3108 –

Rady Miasta Lubania z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Lubania

19723

3109 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19723

3110 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Sobótka

19724

3111 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19724

3112 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu Miasta Wałbrzycha

19725

3113 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu gminy

19725

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

3114 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec

19726

UCHWAŁY RAD GMIN:

3115 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Oleśnica

19726

3116 –

Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubin

19727

3117 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Olszyna

19727

3118 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 9 października 2002 r. w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego należności publicznoprawnych

19728

3119 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznych od przedsiębiorców stanowiących dochody budżetu gminy

19728

3120 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Głogów

19729

3121 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19729

3122 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców stanowiących dochód gminy

19730

3123 –

Rady Gminy Kotla z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kotla

19731

3124 –

Rady Gminy Lubań z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy

19731

3125 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Zgorzelec

19732

    

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 8,76 zł