Wrocław, 24.09.2002 r..

Nr 202

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY ZARZĄDÓW MIEJSKICH:

2825 -

Zarządu Miejskiego w Bolkowie z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2001 rok

16909

2826 -

Zarządu Miejskiego w Miliczu z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milicz za rok 2001

16920

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA I GMINY:

2827 -

Zarządu Gminy i Miasta Przemków z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2001 rok

16965

UCHWAŁY ZARZĄDÓW GMIN:

2828 -

Zarządu Gminy w Kunicach z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planów finansowych zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2001 r

16974

2829 -

Zarządu Gminy Domaniów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

16988

2830 -

Zarządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2001

17005

2831 -

Zarządu Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2001

17022

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 30,28 zł